Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Pt. profesioniștii din sănătate

Legislație din domeniul sanitar

- Legea 95/2006- privind Reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea drepturilor pacientului  nr. 46/2003 din 21/01/2003 publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr 51 din 29/01/2003

- OMS Nr. 1.410/12.12.2016 - Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

- OMS nr. 1.411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

- OMS Nr. 1782/576 din 28 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare,  privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

- Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personl si libera circulatie a acestor date , cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordinul MS  nr. 446/2017 –  Procedurile, standardele şi metodologia de evaluare şi acreditare a spitalelor. 

- Ordinul Presedintelui A.N.M.C.S. nr. 639/2016 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unitătilor sanitare acreditate  

- SR EN ISO 9001:2015 – „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.”

- SR EN 15224:2013 - Servicii de ingrijire a sanatatii, Sisteme de management al calitatii,          

- Cerinte pe baza EN ISO 9001:2008

- Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, cu modificările ulterioare.

- HG   Nr. 451 din  1 aprilie 2004  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a -Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului

-- Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la   cadavre in vederea transplantului,

- OMS numarul 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare, in vigoare de la 02.09.2016

- OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

- OMS nr. 1226 / 2012 privind Normele de gestionare a deseurilor provenite din activitatea medicală

 - HG nr 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor

- Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale,  a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

- Ordinul nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019