Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Informare despre Protecția datelor personale

INFORMARE

Securitatea Datelor Personale

ONCO - LIFE CENTER SRL are sediul social în mun. Craiova , str.CALEA BUCUREȘTI nr. 6, Jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.: J16/402/2012; C.U.I. 29920121; date de contact: telefon 0351 466859 sau e-mail: office@onco-life.ro.

Unitatea desfășoară activități specifice în domeniul „Activități de asistență spitalicească“ efectivă în cadrul ONCO-LIFE CENTER SRL - situat în mun. CRAIOVA, str. CALEA BUCUREȘTI, nr. 6, Jud. Dolj și are desemnat DPO - Responsabil cu protecția datelor personale, pe dl. Popescu Claudiu Gabriel, cu următoarele date de contact: Adresa: str. Dîmbovița, nr. 25, bl 40, sc.1, ap. 1, mun. Craiova, jud. Dolj, cod postal 200150 Telefon: 0722488679 E-mail: popescu.claudiu@gmail.com.

Conform cerințelor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, ONCO-LIFE CENTER SRL, în calitate de operator, are obligația de a administra, în conditii de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: furnizare bunuri și servicii în domeniul „Activități de asistență spitalicească“.

ONCO- LIFE CENTER SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Nu sunteti obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare furnizării bunurilor și/sau serviciilor solicitate de dumneavoastră. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea încheierii unui contract de furnizare a bunurilor și/sau serviciilor pentru care ne-ați contactat, precum și faptul că nu puteți beneficia de programări.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt transmise, în cazul pacienților/clienților care beneficiază prin intermediul societății ONCO-LIFE CENTER SRL de servicii, numai în reteaua unității și partenerilor din rețeaua medicală care concură la realizarea actului medical solicitat.

CONFIDENȚIALITATE

Datele furnizate sunt confidențiale și nu vor fi divulgate unei terțe părți.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către ONCO-LIFE CENTER SRL în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numarul 28337 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Datele furnizate vor fi stocate pe perioada cât sunteți pacientul unității.

ONCO-LIFE CENTER SRL vă asigură drepturile de informare și acces, rectificare și ștergere, restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor, opoziție și dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automat asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispozițiile art. 15-22 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date .

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la ONCO-LIFE CENTER SRL, în atenția conducerii. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil la numărul de telefon 0351 466859 sau e-mail: office@onco-life.ro.

Administrator,

dr. Șelea Elena